Υπηρεσίες και Λύσεις

Το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο έχοντας κατανοήσει πλήρως τις σύγχρονες ανάγκες και την πολυπλοκότητα του τομέα της ναυτιλιακής υποστήριξης, εχει καθετοποιήσει τις υπηρεσίες του καλύπτοντας ενα μεγάλο φάσμα των υποστηρικτικών απαιτήσεων των πελατών και συνεργατών του. Το αποτέλεσμα είναι η πλήρης και απρόσκοπτη υποστήριξη κάθε ανάγκης που οδηγεί σε επιτυχημένες εργασίες στους λιμένες υποστήριξης.
Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού, το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο παρέχει τα παρακάτω ιδιόκτητα μέσα και υπηρεσίες:

  • – Υπηρεσίες ανάπτυξης φραγμάτων αντιρρύπανσης Scorpio 920 & 1150. Βραχυχρόνια ή μακροχρόνια τοποθέτηση.
  • – Πλωτά παρεμβύσματα (fenders) διαφόρων διαστάσεων, τύπων και χρήσεων.
  • – Υπηρεσίες προστασίας & ασφάλειας, ανάπτυξη force protection λιμένων, 24ωρη φύλαξη με πιστοποιημένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα.
  • – Τεχνική υποστήριξη μηχανολογικών και λοιπών επισκευών πλοίων.
  • – Διαχείριση και μεταφορές φορτίων. Υπηρεσίες ανυψωτικών μέσων και περονοφόρων, Εθνικές & Διεθνείς μεταφορές, διαθεση φυλασσόμενου αποθηκευτικού χώρου,ενοικίαση containers, υπηρεσίες εκτελωνισμού και διατυπώσεις.
  • – Ενοικιάσεις οχημάτων, επιβατικά και πολυτελή VIP οχήματα με υπηρεσία οδηγού, 7θέσια & 9θέσια mini van, Λεωφορεία & Mini Bus.
  • – Κατασκευές ταχείας ανάπτυξης. Κατασκευές ευκολίας υποδοχής στόλου. Προσωρινές κατασκευές ειδικού σκοπού: Τέντες, WC, containers, Εξοπλισμός εστίασης, κλιματισμός, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, επικοινωνία & wifi, φωτισμός.
  • – Προμήθεια & παροχή τροφοδοσίας και εφοδίων πλοίων μέσω πιστοποιημένων προμηθευτών, σε λιμένες, αγκυροβόλια και ανοιχτή θάλασσα.
  • – Υπηρεσία διαμονής στον λιμένα Σούδας, Oniros residences.

close
antipollution_booms

Υπηρεσίες ανάπτυξης φραγμάτων αντιρρύπανσης Scorpio 920 & 1150. Βραχυχρόνια ή μακροχρόνια τοποθέτηση.

yokohama-fenders

Διάφοροι τύποι και μεγέθη των Yokohama Fenders.

scanner

Το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο διαθέτει ένα Gilardoni FEP ME 1000 HC X-Ray scanner. Αυτό το μηχάνημα σημείου ελέγχου για ογκώδη αντικείμενα με τούνελ 1 X 1m και δυνατότητα ελέγχου οργανικών υλικών, ουσιών και υγρών αλλά και ναρκωτικών ουσιών, είναι κατάλληλο για ασφάλεια αεροδρομίου, Κρουαζιερόπλοιων, συνόρων, σταδίων, εκδηλώσεων και γενικά κάθε εγκατάστασης που χρειάζεται έλεγχο αποσκευών.

HAZMAT IBC (3)

Το Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο (NSA) δραστηριοποιείται στις υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς επικίνδυνων αποβλήτων στον κόλπο της Σούδας, Κρήτη, Ελλάδα.

Η NSA έλαβε το 2018 από την Ελληνική Κυβέρνηση, έγκριση Πανελλαδικής Άδειας για υπηρεσίες συλλογής και μεταφοράς Επικίνδυνων Αποβλήτων Υλικών (HAZMAT), αριθμός άδειας Α.Π.: ΥΠΕΝ/ΔΔΑΠΠ/35125/1451// 14/06/2018.

Η NSA είναι μια από τις λίγες εταιρείες που εδρεύουν στα Χανιά της Κρήτης, ικανές να παρέχουν επαγγελματικές και αξιόπιστες υπηρεσίες για ένα καθαρό και ασφαλές περιβάλλον και σύμφωνα με τα πρότυπα του κλάδου που ελαχιστοποιούν τους κινδύνους για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον. Η εταιρεία είναι τεχνικά, οικονομικά και επαγγελματικά ικανή να αναλάβει οποιαδήποτε προμήθεια στο HAZMAT με επαγγελματικό τρόπο. Διασφαλίζουμε πλήρως τη συμμόρφωση με τους νόμους και κανονισμούς των ΗΠΑ, τους διεθνείς και τους ισχύοντες ελληνικούς περιβαλλοντικούς νόμους. Η συμμόρφωση με το HAZMAT, η ασφάλεια και η εσωτερική μας εκπαίδευση είναι πολύ αυστηρές στο πρόγραμμα HAZMAT μας.

security

Υπηρεσίες προστασίας & ασφάλειας, ανάπτυξη force protection λιμένων, 24ωρη φύλαξη με πιστοποιημένο προσωπικό και σύγχρονα μέσα.

BMW-2016-X1

Ενοικιάσεις επιβατικών οχημάτων διαφόρων τύπων, πολυτελών VIP οχημάτων και Βάν με προαιρετική υπηρεσία οδηγού, 7θέσια & 9θέσια mini van.

bustransfers

Ενοικιάσεις επιβατικών οχημάτων διαφόρων τύπων, πολυτελών VIP οχημάτων και Βάν με προαιρετική υπηρεσία οδηγού, 7θέσια & 9θέσια mini van.

fastsetup-structures

Κατασκευες ταχείας ανάπτυξης. Κατασκευές ευκολίας υποδοχής στόλου. Προσωρινές κατασκευές ειδικού σκοπού: Τέντες, WC, containers, Εξοπλισμός εστίασης, κλιματισμός, γεννήτριες, αεροσυμπιεστές, επικοινωνία & wifi, φωτισμός.

cargo_transport

Διαχείριση και μεταφορές φορτίων. Υπηρεσίες ανυψωτικών μέσων και περονοφόρων, Εθνικές & Διεθνείς μεταφορές, διαθεση φυλασσόμενου αποθηκευτικού χώρου,ενοικίαση containers, υπηρεσίες εκτελωνισμού και διατυπώσεις.

technical-support

Τεχνική υποστήριξη μηχανολογικών και λοιπών επισκευών πλοίων.

supplies

Προμήθεια & παροχή τροφοδοσίας και εφοδίων πλοίων μέσω πιστοποιημένων προμηθευτών, σε λιμένες, αγκυροβόλια και ανοιχτή θάλασσα.

onirosrsuperiortwin

Υπηρεσία διαμονής στον λιμένα Σούδας, Oniros residences.
Περισσότερα

Ελληνικα