Εμπειρία

To Εθνικό Ναυτιλιακό Πρακτορείο διαθέτει πολύτιμη πείρα μέσω της 20ετής και πλέον ενασχόλησης και παρουσίας σε λιμένες της Ελλάδας και του εξωτερικού, μέσα απο πληθώρα επιτυχημένων συνεργασιών και αναθέσεων. Οι άρτια ολοκληρωμένες συνεργασίες με Διεθνής οργανισμούς (ΝΑΤΟ, ΙΜΟ, ΟΗΕ), πολυεθνικές εταιρείες (Πλοιοκτήτριες, τεχνικές, κατασκευαστικές), Εθνικούς-Συμμαχικούς στρατιωτικούς και βοηθητικούς στόλους καταδεικνύουν την τεχνογνωσία, την ετοιμότητα και το υψηλό επίπεδο παροχής υπηρεσιών του Εθνικού Ναυτιλιακού Πρακτορείου. Η εμπειρία της εταιρείας και των στελεχών της αποτυπώνεται με αριθμούς στις άνω των 400 επιτυχών αναθέσεων και εργασιών ανα έτος σε λιμάνια της Ελλάδος και του εξωτερικού.

null

29

Χρόνια Εμπειρίας
null

10000

Πραγματοποιημένα Projects
null

20

Ιδιόκτητα σκάφη & μέσα
null

120

Υπάλληλοι
Ελληνικα